Biserica Mănăstirii Turnu – gravură originală cu acul (pointe-sèche) cu semnătura artistului

500 lei

Biserica Antonie-Vodă a Mănăstirii Turnu PH – gravură originală cu acul (pointe-sèche) cu semnătura olografă a artistului (passe-partout)

În stoc

Descriere

Biserica Mănăstirii „Antonie Vodă” a Mănăstirii Turnu (Târgșor/Prahova) – gravură originală înseriată și semnată de autoare, artista vizuală Maria‑Ilinca ȚOȚA | format aprox. 42,5×32,5cm | tehnica pointe-sèche | ©2019

Singura ctitorie certă a viteazului voievod Vlad al III-lea Basarab, cunoscut postum drept Vlad ȚEPEȘ, această bijuterie arhitectonică este acum principala biserică (dintre cele 6-7 descoperite deocamdată în diferite stadii de conservare) pe teritoriul actualei Mănăstiri Turnu din Târgșorul Vechi al Prahovei, cetate ce-a slujit temporar chiar și drept reședință domnească a Ungrovlahiei. Căzută în ruină şi uitare, biserica ridicată de Vlad Ţepeş la Curtea Domnească de la Târgșor este restaurată în anul 1671 de voievodul Antonie Vodă din Popeşti (1669-1672) care, fiind bătrân şi simţindu-şi sfârşitul aproape, o sfinţeşte înainte de a fi repictată, adăugându-i un nou hram: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Sfântul Binecredincios Voievod şi Martir Constantin Brâncoveanu (1688-1714) a cărui soţie era nepoata lui Antonie-Vodă, doamna Maria, rânduieşte zugrăvirea bisericii domneşti din Târgşor. (conf. TURNU.ro și FB/ManastireaTurnuPrahova)

Biserica Antonie-Vodă cu hramul „Sf. Nicolae” este surprinsă în lucrarea de față cu silueta-i zveltă, de o proporționalitate și armonie uimitoare. Detalii despre loc și istoric pe pagina dedicată Turnu.ro matrița gravurii fiind pregătită pentru o foarte mică serie de lucrări pentru oficialitățile ecleziale și de stat prezente la resfințirea bisericii din 2019. Gravura poate fi un frumos, peren și elegant cadou de oferit celor prețuiți.

Dimensiunea la finit: aprox. 425x325mm (chiuveta gravurii 210x145mm), lucrată clasic cu acul și transpusă tradițional pe hârtie special preparată, impresionată cu vopsea în ulei cu o veche și masivă presă manuală.
Înrămare standard cu passepartout, folie rezistentă de protecție plexiglas și ramă albă ecologică.

Lucrarea este semnată în original de autoare.

contact și info: tel. +40744205181 și link  WhatsApp.

Generalități despre GRAVURI și detalii tehnice:
Această lucrare grafică este realizată prin tehnica gravurii „pointe-sèche” care face unic fiecare exemplar. După terminarea desenului de către artist, acesta transpune manual imaginea ”în oglindă” prin incizii zgâriate, săpate pe o matriță dintr-un material dur, peste care apoi se aplică insistent culoarea, spre a ”prinde” în toate elementele incizate; iar după o curățare temeinică a excesului de vopsea, se transferă imaginea de pe matriță pe un suport de tip hârtie (adesea manuală), specială, din bumbac 100%, pre-umezită, printr-o puternică impresionare între cilindrii masivi, metalici, ai presei de gravare (instalație cu structura neschimbată de mai bine de cinci veacuri, când au consacrat-o marii artiști).
Rezultatul este o gravură de obicei monocromă, cu tente diferite din vopseaua transferată. Aplicarea exclusiv manuală a culorilor și folosirea repetată a matriței aduc fine diferențe de lumină, intensitate și contraste personalizând și singularizând astfel lucrarea. Realizarea acestui obiect de artă îmbină armonios iscusința desenului cu materialitatea transpunerii grafice bidimensionale și măiestria insinuării formelor prin inciziile fine ce le redau. Fiecare gravură elaborată cu ajutorul acelei matrițe este înregistrată și semnată de artist. Astfel este lucrat și exemplarul ce îl priviți acum, un unicat, o gravură pe care o dețineți doar Dumneavoastră.

 

EN.

This graphic artwork is made by the ”pointe-sèche” (dry point) ancient engraving technique that makes each copy unique. After finishing the drawing, the artist manually transpose it „in the mirror” through scratched incisions, carrefully carved out on a mold in a rough plate, on which the ink color is then applied insistently, to „catch” in all the incised elements; and after a carefully thorough cleaning of the excess ink paint, the image is then transferred from the mold to a special paper (often manual made paper/cotton-paper, pre-moistened) by a strong impression between the massive, metallic cylinders of the engraving-press (installation with a simple&strong structure remained unchanged for half a millennium, when it was consecrated by the great artists).

The result is an engraving usually monochrome, with different shades of the transferred paint. The exclusively manual application of ink/colors and the repeated use of the mold bring fine differences in light, intensity and contrasts. The stages of elaboration of this art object harmoniously combines the skill of drawing with the materiality of two-dimensional graphic transposition and the mastery of insinuating shapes through the fine incisions that render them. Each engraving made with that mold is recorded and signed by the artist. This is how the engraved painting you are admiring right now is made a unique one, an artwork owned only by you!

© María-Ilinca ȚOȚA | www.ILINCA.art | +40744205181 | www.ilinca.art/magazin

Informații suplimentare

Dimensiuni 32 × 28 × 2 cm