Natură statică | ulei pe pânză format 50x40cm ©2019