Povățuirile Sf. Ierarh Nifon către Sf. Neagoe Basarab pentru scrierea Învățăturilor către fiul său Theodosie Voievod – lithografie 35x49cm

20

Povățuirile Sf. Ierarh Nifon către Sf. Neagoe Basarab pentru scrierea Învățăturilor către fiul său Theodosie Voievod –  lithografie din art-print pe polipropilenă cașerată pe placaj, finisat și lăcuit – format aprox. 35x49cm

Descriere

Povățuirile Sf. Ierarh Nifon către Sf. Neagoe Basarab pentru scrierea Învățăturilor către fiul său Theodosie Voievod – lithografie  Maria‑Ilinca ȚOȚA | format aprox. 35x49cm | ©2018

Prezenta lithografie redă o lucrare originală (scara 1:1, deci tot pe un format 50x70cm lucrată în tehnica tradițională bizantină cu pigmenți naturali cu emulsie de ou și foiță de aur pe blat de lemn) pregătită de Maria‑Ilinca ȚOȚA pentru prima participare la Concursul Național „Icoana ortodoxă – lumina credinței”, o icoană compoziție ce-i cuprinde istoric într-o punte peste timpul prea scurtei vieți a voievodului cel sfânt pe binecredinciosul Domn Neagoe cu învățătorul său duhovnicesc din adolescență bătrânul Avvă Nifon, Patriarh al Constantinopolului și încă nevârstnicul său fiu Theodosie-Vodă. Originalul icoanei se află în colecția Muzeului Mănăstirii Turnu din Târgșoru-Vechi (Ploiești), jud. Prahova între ai cărei binefăcători se află și Sf. Voievod Neagoe Basarab.

 

Lucrarea poate fi un frumos, peren și elegant cadou de oferit celor prețuiți.

Are atașată agățătoare pentru perete. Icoana este nouă, nu este sfințită.

 

contact și info: tel. +40744205181 și link  WhatsApp.

 

despre Sf. Voievod Neagoe Basarab – isihast, voievod și tată,

fiul său Theodosie Basarab și bătrânul Nifon Patriarhul:
Cuvântul pe care iubitul nostru Părinte Nifon ni-l spusese înainte de a pleca pentru totdeauna din Ţara Muntenească în Sf. Munte Athos: „Să nu vă pierdeţi nădejdea în vremea suferinţelor, copiii mei! Amintiţi-vă de cuvântul Hrisostomului care spune că numai un singur lucru este înfricoşător, că numai de o singură tulburare trebuie să ne temem, anume de păcat! Basme sunt toate celelalte, chiar dacă ar fi vorba de duşmănie, de ură, de viclenie, de grăire de rău, de pierderea averilor, de surghiun, de ascuţişul săbiei, de boală şi de moarte, de războiul întregii lumi! Oricum ar fi acestea, sunt vremelnice şi pieritoare, se petrec într-un trup muritor şi nu vatămă deloc sufletul care priveghează. De un singur lucru să ne temem, anume a nu ne despărţi de dragostea lui Hristos. Iar de dragostea Lui nimeni şi nimic nu ne poate despărţi, decât numai păcatul!”.
Domnul Neagoe către coconii Theodosie și Petru: – Iubiţii mei fii, un domn trebuie să-şi stăpânească totdeauna inima şi să judece curat cu mintea toate pricinile. Însă nu cu mintea cea trupească şi supusă simţurilor din afară, ci cu mintea cea curăţită de patimi şi luminată de Dumnezeu. Pentru aceea, voi, fiii mei preaiubiţi, să cereţi de la Dumnezeu în toată vremea să trimită pe Duhul Său cel Sfânt, care să înnoiască mintea şi cugetul vostru, ca să judecaţi drept şi nu cu slăbiciune. Căci domnul care va judeca drept, acela este domn adevărat şi unsul lui Dumnezeu şi va dobândi lumina care nu va trece niciodată. Iar domnul care nu va judeca pe dreptate şi după Legea lui Dumnezeu, acela nu este domn, nici se va chema îndreptător şi unsul lui Dumnezeu, ci va fi pierdut în piericiunea cea de veci şi pentru făţărnicia lui, nici faţa Mântuitorului Hristos nu o va vedea. Deci voi să vă strângeţi mintea cea bărbătească toată în cap şi să nu vi se clătească mintea ca trestia când o bate vântul. Şi nici să nu făţărniciţi celui bogat, nici iar să miluiţi cu judecata pe cel sărac, ci să faceţi judecată dreaptă şi bogaţilor şi săracilor. Că Dumnezeu v-a ales pe voi şi v-a pus oamenilor ca pe un izvor de apă, ci nu cumva să fiţi unora dulci şi altora amari, ci fiecăruia să fiţi judecători drepţi. Iar de veţi şi greşi la judecată şi boierii voştri vor pricepe că aţi greşit, să nu vă pară că vă fac de ruşine sau să ţineţi mânie în inima voastră pentru acel lucru, ci într-acel ceas să primiţi cuvântul şi să chemaţi iar pe cel judecat şi să-i faceţi dreptate!

din lucrarea monahiei Parascheva I. AVĂDANEI de la Diaconești: MĂRIA SA NEAGOE BASARAB… ÎNSEMNĂRILE MONAHIEI PLATONIDA, DOAMNA DESPINA A ŢĂRII ROMÂNEŞTI  –  o aleasă și neprețuită carte pe care o recomandăm călduros: https://www.librariabonifaciu.ro/magazin/editura-bonifaciu/alte-titluri/maria-sa-neagoe-basarab-insemnarile-monahiei-platonida-doamna-despina-a-tarii-romanesti/

Informații suplimentare

Dimensiuni 35 × 49 × 2 cm